Τεχνική Shaved Head

Σύνολο 3 επισκέψεις. Ο χρόνος εφαρμογής εξαρτάται από το σημείο που θέλουμε να καλύψουμε. Ξεκινά από 2 ώρες η μικρότερη περιοχή έως και 6 ώρες η μεγαλύτερη, με 2 επαναληπτικά.