Αισθητική Δερματολογία

Κλινική Δερματολογία

Δερματοχειρουργική

DNA TEST

Ο έμπειρος δερματολόγος Δρ. Κωνσταντίνος Καλοκασίδης συνεργάζεται με τα κέντρα αισθητικής ANASSA BEAUTY AND HEALTH CENTER , που λειτουργούν σε Θεσσαλονίκη και Γιαννιτσά, αναλαμβάνοντας μία σειρά από υπηρεσίες που αφορούν στην αισθητική και κλινική δερματολογία, καθώς και στη δερματοχειρουργική.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Καλοκασίδης είναι πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, οργάνωσε, σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ, και συμμετείχε επί μία πενταετία (1996-2000), στο εθελοντικό πρόγραμμα «Ενίσχυση Κέντρων Υγείας με φοιτητές ιατρικής», παρέχοντας άμισθη καλοκαιρινή εθελοντική εργασία σε Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, εργαζόταν ως υπεύθυνος πρώτων βοηθειών στην ποδοσφαιρική ομάδα του νομού Θεσσαλονίκης «Ε.Π.Σ.Μ».

Το 2009 ορκίστηκε Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ, έχοντας ολοκληρώσει την διατριβή του στο Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου υπηρέτησε ως επιστημονικός συνεργάτης κατά τα έτη 2006-2011, συμβάλλοντας επικουρικά στη διδασκαλία φροντιστηριακών μαθημάτων Φαρμακολογίας στους φοιτητές.

Συμπλήρωσε χρόνο ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής στην Α’ Χειρουργική Κλινική του 424 Γ.Σ.Ν.Ε, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως άμισθος επιστημονικός συνεργάτης της Δερματολογικής Κλινικής του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Συμπλήρωσε χρόνο ειδικότητας στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης και, στη συνέχεια, στην Κρατική Κλινική του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης.

Ιστότοπος κ. Κωνσταντίνου Καλοκασίδη: https://www.dermatologist.gr/

Aesthetic Dermatology

Clinical Dermatology

Dermatosurgery

DNA TEST

The experienced dermatologist Dr. Konstantinos Kalokassidis works with the ANASSA BEAUTY AND HEALTH CENTER, which operates in Thessaloniki and Giannitsa, providing a range of services related to cosmetic and dermatological dermatology and dermatosurgery.

Dr. Konstantinos Kalokassidis is a graduate of the School of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki. During his studies, he organized, in collaboration with EKAB, for a five-year period (1996-2000), the voluntary program "Strengthening Health Centers with Medical Students", providing unpaid summer volunteer work at Primary Health Care Centers. At the same time, he worked as a first aid officer in the football team of the Thessaloniki Prefecture "ESPM".

In 2009 he was awarded a Doctorate of the Aristotle University of Medical Sciences, having completed his dissertation in the Laboratory of Experimental Pharmacology of the Aristotle University of Medical Sciences, where he served as a research associate during 2006-2011, contributing assisting students in teaching pharmacology tutorials to students.

She completed her Specialty in General Surgery at the 424th GSNE First Aid Clinic while serving as a paid research associate at the 424th GSNE Dermatology Clinic

She completed a specialty at the Pathology Clinic of the Thessaloniki Special Diseases Hospital and then at the State Clinic of the Thessaloniki Aphrodisias and Diseases Hospital.

Mr. Konstantinos Kalokassides Website: https://www.dermatologist.gr/