ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Α. Αθλητικό DNAtest

Το αθλητικό DNAtest εξετάζει τον τύπο μυϊκών ινών που διαθέτουμε που καθορίζει την δυνατότητα μας να αποδώσουμε καλύτερα σε ένα άθλημα αντοχής ή σε ένα άθλημα δύναμης και εκρηκτικότητας. Εξετάζει την προδιάθεση μας για τραυματισμούς σε μυς, τένοντες και οστά. Μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την λειτουργία του μεταβολισμού μας, της λιπόλυσης και την επίδραση που έχει αυτή στον Δείκτη Μάζας Σώματος.

Β. Ιατρικός Θεραπευτικός Βελονισμός

ΠΡΟΛΗΨΗ

– Ελαχιστοποίηση του μεγέθους πιθανής βλάβης

– Μείωση χρόνου αποκατάστασης (γρήγορη επάνοδος)

ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ

– Ελαχιστοποίηση πόνου

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ευνοϊκές προϋποθέσεις για βελτίωση επιδόσεων

Γ. Διατροφή Αθλητών

Σχεδιασμός προγράμματος αθλητικής διατροφής απολύτως προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε αθλητή και του αθλήματός του. Αύξηση απόδοσης, αποκατάσταση βλαβών που προκαλεί η προπόνηση στο σώμα και αύξηση μυϊκής μάζας.

Δ. Μυϊκή ενδυνάμωση

Τα αποτελέσματα του DNAtest και η σύμφωνη γνώμη των προπονητών – γυμναστών των αθλητών ,μας δίνουν την δυνατότητα να εφαρμόσουμε τα μηχανήματά μας (ηλεκτρομυοδιέγερσης) ακριβώς στις ενδιαφερόμενες μυϊκές ομάδες.

Τι κάνουμε:

* Μυϊκή ενδυνάμωση

* Μυϊκή χαλάρωση

* Ταχύτερη απορρόφηση γαλακτικού οξέος

Ποια μυϊκά συστήματα:

Ε π ι φ α ν ε ι α κ ο ί μ ύ ε ς

– Ορθός κοιλιακός και πυραμοειδής

– Πλάγιοι κοιλιακοί

– Ραπτικός

– Τετρακέφαλος

– Προσαγωγός (μακρύς, ισχύος, βραχύς)

– Δικέφαλος μηριαίος μικρός

– Ημιτενοντώδης

– Ημιυμενώδης

– Τραπεζοειδής

– Ραχιαίοι πλάγιοι

– Γαστροκνήμιοι

– Γλουτιαίοι

Ε ν τ ω β ά θ ε ι μ ύ ε ς

– Οπίσθιοι κοιλιακοί

– Στιβάδα γλουτιαίων (μικρός γλουτιαίος)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο αθλητής – αθλούμενος ή ο γυμναστής – προπονητής, μπορούν να επιλέξουν αυτόνομα όποια άρθρα του πρωτοκόλλου επιθυμούν.