Σεμινάρια Εκμάθησης Τεχνικής

Παραδίδονται μαθήματα εκμάθησης τεχνικής σε πτυχιούχους αισθητικούς Μικροχρωμάτωση δέρματος που επιτυγχάνεται με μικροβελόνες και δερμογράφο. Με τις μικροβελόνες ενχύουμε χρωστική στο δέρμα έως ότου πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα.