-Τοποθέτηση ανά περίπτωση (κυτταρίτιδα, ραγάδες) ενδοκοσμητικών σέρουμ

-Έγχυση οξυγόνου

-Ακολουθεί ειδική καλλυντική αγωγή ή προγραμματισμός επισκέψεων μηχανημάτων