ΠΡΕΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ

ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑ

ΑΜΥΝΑ

ΛΕΜΦΟΣ

-Πρώτη λειτουργία της είναι να βοηθάει στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο, στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.

- Μια δεύτερη λειτουργία είναι η παροχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα και διάφορες ουσίες, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

- Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση). Ουσιαστικά, τα λεμφογάγγλια δρούν όπως τα διυλιστήρια.

Το λεμφικό κυκλοφορικό σύστημα αποτελεί για τον ανθρώπινο οργανισμό το πιο σημαντικό μέσον άμυνας εναντίον μικροβίων και λοιμώξεων.

Η Πρεσσοθεραπεία βοηθά στη ρύθμιση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου, ελαττώνει την κατακράτηση των υγρών, προκαλεί αποτοξίνωση του οργανισμού, προστατεύει τους ιστούς από την σκλήρυνση και εφαρμόζεται στην Αισθητική για την αντιμετώπιση της κυτταρίτιδας, την απορρόφηση οιδημάτων, την τόνωση της λεμφικής και της αιματικής κυκλοφορίας, το αδυνάτισμα και βελτιώνει τις συνθήκες σωστής λειτουργίας του μεταβολισμού.