Τεχνική Πύκνωσης

Προτείνεται για περιστατικά με αραίωση ή αδυναμία μαλλιών. Επίσης συνοδεύει περιστατικά μετά από μετεμφύτευση μαλλιών.

Τεχνικές στο κεφάλι

- Shave head effect – ξυρισμένο κεφάλι

- Density effect – πύκνωση

- Scarcover – κάλυψη ουλής

- Hair line - περίγραμμα