ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ / ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΔΕΡΜΑΤΑ, ΔΕΡΜΑΤΑ ΜΕ ΑΚΜΗ